Onderwijsinstelling NCOI mogelijk schuldig aan misleiding

De Onderwijsinspectie doet momenteel onderzoek naar de private onderwijsinstelling NCOI. De inspectie heeft signalen ontvangen dat NCOI mogelijk onjuiste informatie heeft gegeven over de waarde van haar diploma’s voor hoger onderwijs. NCOI gebruikt termen als ‘hbo-niveau’ en ‘hbo-diploma’ voor niet-geaccrediteerde opleidingen, en de inspectie onderzoekt nu of dit als misleidend kan worden beschouwd. Dit meldt de Algemene Onderwijsbond.

In hun opleidingsbrochures schrijft NCOI dat studenten voor korte programma’s “op hbo-niveau” een “diploma hbo van Hogeschool NCOI” krijgen, terwijl dit diploma niet officieel geaccrediteerd is. Dit soort terminologie is niet beschermd door de wet en dat kan voor verwarring en ‘grijs gebied’ zorgen, en mogelijk dus tot misleiding, aldus de inspectie: “Dit vraagt om verduidelijking in de wet, zodat ook over bijvoorbeeld de begrippen hbo en hbo-diploma geen discussie meer kan ontstaan.”

De inspectie doet onderzoek naar aanleiding van vragen van onderzoeksplatform Investico, dat in gesprek ging met ruim 50 studenten, docenten en voormalig medewerkers. Volgens Investico wordt er niet alleen verwarring gezaaid over de waarde van de diploma’s, maar rekent NCOI ook hoge onvoorziene kosten door aan studenten en worden er vaak onbevoegde freelancers ingezet als docenten.

Door: Nationale Onderwijsgids