Situatie voor studenten steeds nijpender, ook financieel in de knel

De situatie voor jongeren en studenten wordt steeds nijpender door de verlengde lockdown. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en vakbond CNV Jongeren maken zich grote zorgen over de geestelijke gezondheid en toenemende kansongelijkheid in het onderwijs voor deze groep.

Voorzitter Lyle Muns van de LSVb zegt een toename te zien in de moedeloosheid en het gebrek aan motivatie bij studenten. "Het thuisonderwijs trekt een zware wissel op hun geestelijk welzijn", zegt hij. "Studenten volgen nu al bijna een jaar onderwijs vanuit hun kamertje. We zien een groot tekort aan fysieke studieplekken op onderwijsinstellingen, een groeiend tekort aan stageplekken, meer studievertraging en te weinig financiële compensatie vanuit de overheid. Dat alles zorgt voor minder motivatie en perspectief bij studenten."

Financieel in de knel

Dinsdagavond maakte het kabinet bekend de huidige coronamaatregelen met tenminste drie weken te verlengen tot en met 9 februari. Justine Feitsma, voorzitter van de jongerenvakbond CNV, zegt dat jongeren in financieel opzicht steeds meer in de knel raken. "Vanuit het kabinet is er geen aanpak tegen jeugdwerkloosheid, terwijl veel jongeren hun bijbaan in de retailsector en horeca zijn kwijtgeraakt. Zij zien zich genoodzaakt te moeten lenen omdat ze anders niet rondkomen."

Kansongelijkheid

Beide organisaties zijn bang dat de kansongelijkheid in het onderwijs door de coronabeperkingen groter en groter wordt. "De thuissituatie van studenten is nu van doorslaggevend belang", vertelt Muns. "Is er genoeg rust in hun omgeving, zijn er genoeg middelen om onderwijs te volgen? Die factoren bepalen grotendeels de opgelopen studieachterstand." Feitsma vult aan: "Ook in het basis- en middelbaar onderwijs zijn er verschillen in eventuele leerachterstand. Hoe langer de situatie duurt, hoe groter die ongelijkheid wordt."

Door: ANP