Normal_4578

Afgelopen week studeerden Jaco Bos en Koos Huzeling af aan het Instituut voor Engineering van de Hanzehogeschool Groningen met hun project Smart meter interface. De studenten Elektrotechniek hebben dit project ontwikkeld in nauwe samenwerking met de opleiding Informatica van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het besparen van elektrische energie is populair. Maar hoeveel inzicht hebben we eigenlijk in ons energieverbruik? Voor wat betreft de distributie van elektrische energie wordt de infrastructuur ouderwets: energieleveranciers kunnen de productie niet effectief afstellen op het verbruik of het terugleveren van elektrische energie door consumenten. En consumenten hebben geen idee wat zij moeten betalen voor het verbruik van de afgelopen week.

Jaco en Koos hebben een interface ontwikkeld die dit elektrisch verbruik zichtbaar maakt. Een klein apparaatje wordt in de meterkast verbonden met een ‘slimme' energiemeter en met het internet (Google powermeter).

De studenten hebben tijdens hun afstudeerpresentatie een werkend prototype gepresenteerd, waarmee zowel de consument als de distributeur van elektrische energie inzicht krijgt in het elektrisch verbruik en het eventueel terugleveren daarvan.

Bekijk hier een presentatie op YouTube over de smartmeter.