Hanzehogeschool start met Hanze Educatie Academie

De Hanzehogeschool Groningen is op 1 november gestart met de Hanze Educatie Academie, om studenten bredere carrièremogelijkheden te bieden en om meer leraren voor de klas te krijgen. Binnen de Hanze Educatie Academie worden combinaties tussen opleidingen geboden waardoor studenten na hun afstuderen breed inzetbaar zijn. Dit meldt de Hanzehogeschool Groningen.

Met de Hanze Educatie Academie bundelt de Hanzehogeschool haar aanbod aan educatieve opleidingen. Door opleidingen te ontwikkelen die een lerarenopleiding combineren met een ander vakgebied wil de Hanzehogeschool de extra talenten en interesses van studenten aanspreken. Voorbeelden hiervan zijn de vorig jaar gestarte lerarenopleiding ALO – pabo en ook de opleidingen docent muziek, dans of vormgeving. Studenten hebben zo na hun afstuderen als leraar in de klas nog meer te bieden en daarnaast ook carrièremogelijkheden daarbuiten.

Ruim baan voor leraren

De invulling van de Hanze Educatie Academie is in lijn met het actieplan ‘ruim baan voor leraren’ dat werd opgesteld naar aanleiding van het landelijk toenemende lerarentekort. Een van de speerpunten hierin is om een grotere groep te interesseren in een carrière in het onderwijs.

Voorbeeld: nieuwe propedeuse Pabo – Social Work

Vanaf 1 september 2021 gaat nog een combinatie-opleiding van start: Pabo – Social Work. Deze nieuwe propedeuse combineert sociaal werk gericht op jeugd met educatie. Hiermee kan een student na zijn of haar studie terecht voor de klas, maar ook aan de slag in het speciaal (basis-) onderwijs, in een integraal kindcentrum, de kinderopvang, in sociale teams of in de jeugdhulp. De propedeuse biedt de kans om breed te oriënteren op het werkveld ‘jeugd’ en leert een student met een integrale blik naar de ontwikkeling en de leefomgeving van kinderen te kijken.

Vernieuwen door domeinen te combineren

Ook onderzoek neemt een belangrijke plek in binnen de Hanze Educatie Academie. Bij de Hanzehogeschool zijn verschillende projecten waarin studenten, onderzoekers en het werkveld samenwerken aan educatieve vraagstukken die vaak op het raakvlak liggen van educatie en een ander domein. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Langer cognitief gezond met Muziekles’. Binnen dit project onderzoeken docent-onderzoekers, studenten, lectoren en werkveld hoe beweegvaardigheid van kleuters het beste gestimuleerd kan worden.

Door: Nationale Onderwijsgids