Normal_rss_entry-238486

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United willen dat er een nieuw systeem van studiefinanciering komt in plaats van het huidige leenstelsel. Daarvan vinden ze dat het studenten met veel te veel schulden en stress opzadelt. Vrijdag presenteerden ze een uitgebreid discussiestuk dat tot een alternatief moet leiden, een soort basisbeurs. Dat deden ze mede op basis van een raadpleging onder 5.000 studenten.

"Gevraagd naar de verdeling van verantwoordelijkheid voor studiekosten tussen individu en maatschappij geeft een consistente meerderheid aan daar een balans in te willen zoeken: de student kan redelijkerwijs ongeveer een derde bijdragen, de rest zou moeten worden bijgelegd door de maatschappij. Daarbij geeft een groot deel van de studenten aan dat bedrijven een grotere bijdrage zouden moeten leveren", aldus het stuk.

Basisbeurs met eigen bijdrage

Gedacht wordt nu aan een basisbeurs met een eigen bijdrage van 450 euro per maand (opgebracht met gemiddeld 12 uur per week werken). Die zou de student in staat moeten stellen schuldenvrij af te studeren. "Een eerste doorrekening van de mogelijke kosten voor de invoering van een dergelijk systeem bedragen ongeveer 3,8 miljard euro extra per jaar ten opzichte van het huidige budget", aldus de opstellers van het stuk.

'Een luide roep'

Er klinkt volgens de organisaties eveneens "een luide roep" om compensatie voor de generatie met het leenstelsel te maken had. De geraamde kosten hiervan zijn volgens de rapportage eenmalig 3,5 miljard plus en een miljard per jaar extra voor ieder jaar dat de wijziging van de studiefinanciering nog langer op zich laat wachten.

"Zeker met het oog op de huidige coronacrisis en de daaruit verwachte economische recessie is de roep om een systeemverandering groot: er is behoefte aan perspectief voor de nieuwe generatie en solidariteit vanuit verschillende lagen van de maatschappij", zo wordt verder gesteld.

Studiejaar 2015/2016

Het leenstelsel ging in het collegejaar 2015/2016 in voor studenten die toen aan hun studie begonnen. De basisbeurs werd afgeschaft en studenten die geld nodig hadden, konden dat van de overheid lenen tegen een lage rente en met veel tijd om terug te betalen.

Vanaf het begin waren studentenorganisaties er fel op tegen. Inmiddels is in de politiek ook niet veel steun meer voor het leenstelsel.

Door: ANP