Studerend Nederland: hoe denken jullie over de toekomst van het leenstelsel? FNV en LSVb onderzoeken het

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en FNV Young & United lanceren vandaag een online raadpleging onder alle studenten over de toekomst van het leenstelsel. In de raadpleging wordt studenten gevraagd wat zij als alternatief systeem van studiefinanciering willen. De bonden roepen alle studenten op om hun mening te geven. Op 26 juni, de Dag van het Alternatief zullen de uitkomsten gepresenteerd worden aan de politiek. Dit meldt de LSVb.

Vorig jaar al werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer het huidige leenstelsel niet meer steunt. De vraag is echter hoe het alternatief eruit komt te zien. Bas van Weegberg, voorzitter FNV Young & United: “Tot nu toe wordt alleen maar óver studenten gesproken. Met deze raadpleging geven wij studenten de kans om te vertellen wat zij zelf een goed alternatief voor het leenstelsel vinden.” Om studenten optimaal inspraak te geven, wordt bij vrijwel alle stellingen informatie aangeboden om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen, bijvoorbeeld hoeveel studenten daadwerkelijk lenen, hoeveel een kamer kost en wat voor veranderingen merkbaar zijn sinds de invoering van het leenstelsel.
 
De kern van de raadpleging bestaat uit 21 dilemma’s, je antwoorden hierop wijzen ze in de richting van een oplossing voor het leenstelsel. Studenten worden bevraagd op thema’s als schuld, welzijn, functie van onderwijs, toekomst en zelfstandigheid. Het platform is vormgegeven in samenwerking met KiesKompas, die haar software voor de raadpleging ter beschikking stelt. Met hen, meerdere hoogleraren en een panel van studenten is een zorgvuldige controle uitgevoerd om de neutraliteit van de raadpleging te waarborgen, zodat studenten daadwerkelijk zelf richting kunnen bepalen. Na het invullen van de stellingen krijgen deelnemers de kans om aan te geven wat voor hen de randvoorwaarden zijn van een nieuw studiefinancieringssysteem. 
 
De bonden roepen studenten op om massaal gebruik te maken van de mogelijkheid om input te geven. Alex Tess Rutten, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb): “Of je nu vóór of tegen het leenstelsel bent, zorg dat je je uitspreekt. Ook als je niet het gevoel hebt dat je al voldoende weet over het leenstelsel en de basisbeurs: we hebben ervoor gezorgd dat er veel achtergrondinformatie beschikbaar is op het platform, zodat je je vooraf kunt laten informeren. We zijn op zoek naar een oplossing die draagvlak heeft onder studerend Nederland.”
 
De uitkomst van de raadpleging, inclusief uitwerkingen van mogelijke oplossingsrichtingen, wordt op 26 juni tijdens de Dag van het Alternatief gepresenteerd aan politici van alle politieke partijen. Deze presentatie is ook online te volgen. Meer informatie over de presentatie van de resultaten wordt verstuurd aan alle deelnemers van de raadpleging, en bekend gemaakt via de campagnewebsite.
 

#NietMijnSchuld

De raadpleging wordt georganiseerd in het kader van de lopende campagne #NietMijnSchuld. Afgelopen maanden hebben tienduizenden studenten zich in deze campagne uitgesproken tegen het leenstelsel. Zo’n 36.000 studenten tekenden de petitie van #NietMijnSchuld die oproept tot afschaffing van het leenstelsel. Via deze raadpleging vragen de LSVb en FNV Young & United studenten wat studenten wél willen. De raadpleging is in te vullen via raadpleging.nietmijnschuld.nl. Op de pagina van de raadpleging is ook een verantwoording te vinden van de gehanteerde methodiek en de gepresenteerde cijfers. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids