ISO blij met steun van kabinet voor studenten

Vrijdag liet het kabinet weten dat er 200 miljoen euro beschikbaar komt voor compensatie voor studenten in hun laatste jaar met studievertraging en studenten die ondersteuning het hardst nodig hebben. Voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) Kees Gillesse: “Studenten zitten in grote onzekerheid door de coronacrisis en worden hard geraakt. We zijn heel blij dat we samen met het ministerie tot deze uitkomst zijn gekomen en dat de minister deze groep studenten tegemoetkomt.”. Dit meldt het ISO.

Studenten in het hoger onderwijs die komend studiejaar moeten doorstuderen en tussen 1 september 2020 en 31 januari 2021 afstuderen krijgen drie maanden collegegeld terug, 535 euro per student. Daarnaast krijgen studenten van wie de aanvullende beurs afloopt in juli, augustus en september 2020 ook een flinke financiële tegemoetkoming: een bedrag van 1500 euro. Kees Gillesse: “De coronacrisis kan, ondanks de goede inzet van docenten, leiden tot studievertraging. Op deze manier worden de studenten daarin ondersteund.” 
 
Sinds het begin van de coronacrisis heeft het Interstedelijk Studenten Overleg gewezen op studievertraging door de coronacrisis. Twee weken geleden riepen zij samen met de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), FNV Young & United en CNV Jongeren een het kabinet op om studenten niet te vergeten in de steunmaatregelen. Kees Gillesse: “Wij hebben ons gefocust op compensatie voor studievertraging, daarvoor is minister van Engelshoven nu met een goed plan gekomen.” 
 
De maatregel voorziet niet voor de studenten die niet in hun laatste jaar zitten, maar daar ziet het Interstedelijk Studenten Overleg andere mogelijkheden. Kees Gillesse: “Docenten en instellingen doen er alles aan om studievertraging zoveel mogelijk te voorkomen. Samen moeten we ervoor zorgen dat dat geregeld wordt.” 
 
Door: Nationale Onderwijsgids