Ongeveer duizend studenten hebben maandag op de Grote Markt in Groningen geprotesteerd tegen de bezuinigingplannen die het kabinet voor het onderwijs heeft gepland. Dit meldt de organisatie Comité Gronings Ontzet (CGO ).

Het Comité Gronings Ontzet heeft de protestactie georganiseerd om hun ongenoegen kenbaar te maken over het voornemen om de studiefinanciering in de Masterfase of te schaffen. Voorts vindt het CGO dat de boete voor de universiteit van 3000 euro per student kan leiden tot bezuinigingen die de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komen. Bovendien brengt de hierdoor nog grotere druk op de rendementen de aan de student gestelde eisen in gevaar

Ook vindt het CGO dat studenten met bijvoorbeeld een handicap, in bijzondere omstandigheden of die actief zijn in commissies en besturen hebben een geldige reden voor studievertraging. De huidige plannen kennen voor deze studenten geen uitzonderingen.

Het doel van de maatregelen is studenten aan te zetten tot sneller studeren. Huidige studenten met studievertraging langer dan een jaar, kunnen de maatregelen echter nooit meer ontlopen hoe snel zij ook studeren. Daarom vindt het comité het onrechtvaardig deze maatregelen op 1 september 2011 voor alle langstudeerders in te voeren.

© Nationale Onderwijsgids