Onderwijsinspectie over De Staat van 2020: het hoger onderwijs

Twee weken geleden heeft de Onderwijsinspectie de Staat van het Onderwijs 2020 gepubliceerd. Hierin signaleert de inspectie trends en ontwikkelingen in het onderwijsstelsel en binnen de onderwijssectoren. Vandaag lichten we het hoger onderwijs kort uit.

Het hoger onderwijs is van goede kwaliteit, schrijft de inspectie. Het percentage opleidingen in het Nederlandse hoger onderwijs dat voldoet aan de basiskwaliteit is 97,5 procent. Opleidingen verschillen wel in het studiesucces dat zij realiseren met vergelijkbare studentenpopulaties. Ook verschillen zij in de diplomakans voor verschillende groepen studenten. 
 
Deze verschillen hangen deels samen met de kwaliteit van het onderwijs, en kunnen ook verband houden met verschillen in niveau, toegankelijkheid of profilering. De instroom van studenten in het hoger onderwijs neemt toe, onder andere vanwege een toename van internationale studenten. 
 
Ongeveer 6 op de 10 van de hbo-bachelorstudenten heeft 3 jaar na de nominale studieduur een diploma. Datzelfde geldt voor 8 op de 10 wo-bachelorstudenten. Het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden is over het algemeen goed. Velen hebben direct een baan en meestal ook op niveau.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids