Normal_klok__lesuren__onderwijs__krijtbord

Er bestaan geen wettelijke voorschriften voor het aantal contacturen in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen hoe zij het onderwijs inrichten. Er zijn wel afspraken over de studielast. De studielast voor een studiejaar bedraagt 60 studiepunten (gelijk aan 1.680 uren studie).

Lesuren hbo en universiteit

Het aantal contacturen verschilt per opleiding en studiejaar. Voor het eerste studiejaar van de bacheloropleiding zijn afspraken gemaakt dat het aantal contacturen in 2015 tenminste 12 is. Deze afspraken zijn gemaakt in het kader van de prestatieafspraken voor het hoger onderwijs.
 

Studielast in Onderwijs- en examenregeling (OER)

De studielast van elke opleiding wordt uitgedrukt in studiepunten. In de Onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding leest u wat de afspraken hierover zijn.
 

Studielast per opleiding

Een overzicht van de studielast per opleiding in het hoger onderwijs:
 
  • Associate degree hbo (2 jaar): 120 studiepunten
  • Bachelorgraad hbo (4 jaar): 240 studiepunten
  • Bachelorgraad wo (3 jaar): 180 studiepunten
  • Master hbo/wo (ten minste 1 jaar): ten minste 60 studiepunten
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids
Bron: Rijksoverheid