Normal_van_engelshoven

Minister van Engelshoven ging vanmorgen op de Universiteit Maastricht in gesprek met studenten en docenten over verschillende onderwerpen. Ze sprak onder meer over studentenwelzijn en de werkdruk onder docenten. Vanmiddag brengt de minister een bezoek aan Fontys Hogeschool Eindhoven. Daar gaat zij onder andere met docenten in gesprek over studiestress. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Universiteit Maastricht

Minister Van Engelshoven ging op de Universiteit van Maastricht in gesprek met studenten, docenten en bestuurder over diverse onderwerpen. In verschillende gespreksrondes werd gesproken over studentenwelzijn, werkdruk onder docenten, interdisciplinariteit, onderzoek naar het hoger onderwijs, erkennen en waarderen en diversiteit van wetenschappers, internationalisering en profilering. De gesprekken werden op verschillende manieren gevoerd, de ene keer tijdens een wandeling en de andere keer via een bijzondere gespreksvorm.
 

Fontys Hogeschool Eindhoven

De minister gaat vanmiddag in gesprek met docenten en studenten op de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zo zal zij met docenten in gesprek gaan over de werkdruk die zij ervaren en wat de gevolgen zijn voor hun werk, spreekt zij met zijinstromers en hybride-docenten over eerste generatiestudenten, switchers en inclusiviteit. Daarna spreekt zij met studenten over studiesucces en studiestress. Ook zal zij het rapport aanpak lerarentekort van Vereniging Hogescholen ontvangen uit handen van voorzitter Maurice Limmen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids