Normal_ingrid_van_engelshoven__cropped_

Op 2 december 2019 zal minister Ingrid van Engelshoven de Strategische Agenda Hoger onderwijs en onderzoek presenteren bij de Universiteit Utrecht. De minister presenteert elke vier jaar een strategische visie op het hoger onderwijs en onderzoek. Met de agenda geeft zij haar visie op de koers voor de komende jaren. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Met de agenda die de minister gaat presenteren wordt voortgebouwd op de vorige strategische agenda (OCW, 2015), op de wetenschapsbrief (OCW, 2018) en vooral op de bewegingen die docenten, studenten en instellingen voor hoger onderwijs en onderzoek al hebben ingezet.
 

Toekomst van hoger onderwijs en onderzoek

De minister heeft de afgelopen acht maanden bijeenkomsten georganiseerd en gesprekken gevoerd met studenten, docenten, onderzoekers, bestuurders, werkgevers en deskundigen over de toekomst van het hoger onderwijs en onderzoek. Deze input heeft ze gebruikt op te komen tot haar nieuwe agenda. De partijen die bij deze bijeenkomsten en gesprekken aanwezig waren, zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst. Er worden zo’n 250 tot 300 mensen verwacht.
 
Dagvoorzitter Eva Brouwer zal de presentatie openen. Vervolgens zullen vier sprekers hun licht laten schijnen op een inhoudelijk thema:
 
  • Anton Pijpers, voorzitter Universiteit Utrecht, thema: regionale verankering en internationale samenwerking;
  • Eline van Hove, bestuurslid Interstedelijk Studentenoverleg ISO, thema: brede toegankelijkheid en meer studentensucces;
  • Ilja Boor, docente UvA, thema: flexibilsering en digitalisering van het hoger onderwijs;
  • Henk Hagoort, voorzitter Hogeschool Windesheim, thema: betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving.
 
Hierna zal de minister de Strategische Agenda presenteren.
 

Locatie en aanmelden

De presentatie vindt plaats aan de Universiteit van Utrecht, Marinus Ruppertgebouw, ingang Leuvenlaan 21 te Utrecht. Aanmelden is mogelijk via: Michiel Hendrikx, Woordvoerder minister Van Engelshoven, e-mail: m.g.hendrikx@minocw.nl.
 
Door: Nationale Onderwijsgids