Normal_ecstacy_monogram_xtc_pillen_medicijnen

Op scholen van alle onderwijsniveaus in Nederland worden jongeren geronseld door drugscriminelen om klusjes voor hen te doen in ruil voor geld of drugs. Steeds meer scholen geven dan ook voorlichting over drugscriminaliteit, maar dat blijkt niet voldoende. Er moet een brede landelijke aanpak komen, vinden zij. Dit meldt RTL Nieuws.

De drugscriminelen benaderen leerlingen en studenten op het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Emile Kolthoff, Lector Ondermijning van de Avans Hogeschool, ziet dat in het hoger onderwijs vooral scheikunde- of laboratoriumstudenten extra kwetsbaar zijn, naast jongeren die een studie in een financiële richting volgen.
 
Normalisering van drugsgebruik speelt volgens deskundigen een belangrijke rol in het toegenomen aantal jongeren dat zich laat ronselen. Gebruik van drugs in het uitgaanscircuit is heel gewoon geworden. Avans Hogeschool en Programma Samen Weerbaar hebben daarom een lespakket gemaakt voor hbo-studenten, waarin met name bewustwording en het opvangen van signalen aan bod komt. Andere hogescholen hebben al aangegeven deze lessen ook te willen geven, schrijft RTL Nieuws.
 
Avans Hogeschool wil ook de aanpak binnen de scholen aanscherpen. " We willen naar een heldere meldstructuur waar docenten en studenten terecht kunnen met vragen of signalen. Inclusief een lijntje naar de politie of de gemeente."
 
Daarnaast kan er nog veel verbeterd worden in de aanpak van de gemeenten hierin. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat aan RTL Nieuws weten dat er volgend voorjaar een plan van aanpak wordt gepresenteerd waarin gemeenten sociale wijkteams en de wijkagent nauw samenwerken. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids