Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Iedere vrijdag sluiten we de week af met een nieuwsoverzicht waarin we kort terugblikken op de opvallendste, interessantste of meest nieuwswaardige items per werkdag. Met deze week: basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren, online lessen vanuit huis verzorgen en ouders of andere onbevoegden inschakelen, meer steun nodig voor passende kinderopvang en studenten zijn dik tevreden over hun studie.

Maandag: Vierdaagse schoolweek, online lessen of een ouder voor de klas: het mag nu

Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren, online lessen vanuit huis verzorgen en ouders of andere onbevoegden inschakelen, zegt minister Slob. Voorwaarde is wel dat ze via een noodplan kunnen aantonen dat het lerarentekort hen dwingt tot een dergelijk maatregel. 
 

Dinsdag: ‘Meer steun nodig voor passende kinderopvang’

Waar in het onderwijs wettelijk is bepaald dat kinderen die zorg nodig hebben zoveel mogelijk binnen de reguliere klassen moeten blijven, staat passende kinderopvang nog in de kinderschoenen. Een deel van de peuters heeft extra ondersteuning nodig voor taal- of gedragsproblemen, maar de pedagogisch medewerkers hebben onvoldoende kennis, geld en tijd om extra zorg te bieden. Ouderorganisatie BOinK wil daarom meer steun voor passende kindervang
 

Woensdag: Student dik tevreden over studie

Universitaire studenten zijn tevreden over hun studie als geheel. Ze geven die een 4,1 op een schaal van 5, net als de afgelopen jaren. Dat zegt de Stichting Studiekeuze123 op basis van de Nationale Studenten Enquête 2019, een jaarlijks onderzoek. Er namen deze keer 94.000 studenten aan deel.
 

Donderdag: Koopkracht studenten blijft dalen

Uit een doorrekening van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) blijkt dat de koopkracht van studenten er dit jaar weer op achteruit gaat. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn een stijging van het wettelijk collegegeld en de stijgende huur van kamers. Voorzitter van het ISO Kees Gillesse: “Dit is een zorgwekkende trend die een halt toe moet worden geroepen. Uiteindelijk kan voor studenten met ouders die niet kunnen bijspringen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in het geding komen.”
 

Vrijdag: Speciaal onderwijs kampt met onveilige situaties door te volle klassen

De klassen in het speciaal onderwijs zijn zo vol dat dit tot onveilige situaties leidt. De sector laat weten dat er sprake is van een massale toestroom van leerlingen. Scholen kunnen dat amper aan en hebben daardoor te maken met klassen die te vol zitten. Ook hebben leraren hierdoor minder grip op de klas. Dat komt naar voren uit onderzoek van het NPO Radio1- programma Reporter Radio en de Telegraaf. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids