Normal_klas_leeg_stoelen_stoeltjes_op_tafel_sluiting_dicht_staking

Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren, online lessen vanuit huis verzorgen en ouders of andere onbevoegden inschakelen, zegt minister Slob. Voorwaarde is wel dat ze via een noodplan kunnen aantonen dat het lerarentekort hen dwingt tot een dergelijk maatregel. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Twee weken geleden hebben schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere en minister Slob met elkaar gesproken over het lerarentekort. Aanleiding was een brandbrief van de schoolbesturen over het lerarentekort in de steden. Hierin legden ze een lijst met mogelijke noodmaatregelen aan Slob voor die wettelijk gezien niet door de beugel konden.
 
In het gesprek dat hierop volgde, benadrukte Slob dat de Onderwijsinspectie bij het toezicht rekening houdt met het lerarentekort. Als het nodig is, mogen basisscholen overgaan tot noodgrepen zoals het inzetten van onbevoegden, een vierdaagse schoolweek of het schrappen van bepaalde vakken. 
 

Noodplan

Voorwaarde hiervoor is dat er door de school een noodplan wordt gemaakt waarin de noodzaak van de maatregel wordt benoemd en wordt uitgelegd waarom de gekozen noodgreep de beste optie is. Hiervoor moet de school toestemming hebben van de medezeggenschapsraad en oudergeleding binnen de school én de overtreding melden bij de Onderwijsinspectie, schrijft het AD.
 
Door: Nationale Onderwijsgids