Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Lector Rob van Haren van de Hanzehogeschool Groningen is één van de circa zestig deelnemers van de expositie Science is Wonderful, onderdeel van de European Research & Innovation (R&I) Days in Brussel. Hij presenteert op 25 en 26 september het  Horizon2020 project LIBBIO – over de Andes lupine als biomassa. Dit meldt Hanzehogeschool.

Science is Wonderful

De expositie Science is Wonderful is erop gericht om bewustzijn te creëren over het belang van onderzoek en innovatie bij het oplossen van de uitdagingen waar onze samenleving voor staat. Het beste Europese onderzoek en innovatie wordt hier tentoongesteld en gevierd. Waaronder ook het Horizon2020 LIBBIO-project – over de Andes lupine als biomassa - van Rob van Haren. 
 

European Research & Innovation Days

Tijdens de European Research & Innovation Days vraagt de Europese Commissie om input voor het 
nieuwe zevenjarige onderzoeksprogramma Horizon Europe, dat vanaf 2021 ingaat. Wie die input mag geven? Burgers, scholieren, studenten, onderzoekers en wetenschappers zijn allemaal uitgenodigd om mee te denken, zo ook de Hanzehogeschool Groningen. De belangrijkste uitdaging van dit programma is de overgang naar een duurzame toekomst. Tijdens het evenement wordt gezocht naar innovatieve oplossingen voor deze transitie. 
 
De Hanzehogeschool Groningen is, onder leiding van lector Rob van Haren, technisch-wetenschappelijk coördinator van het LIBBIO-project. Er zijn 14 deelnemers uit acht verschillende EU-landen bij betrokken en het project heeft een waarde van 5 miljoen euro. 
 

Horizon

Horizon2020 is het Europese subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie, gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. Vanaf 2021 wordt het programma voortgezet onder de naam Horizon Europe.
 
Door: Nationale Onderwijsgids