Normal_samenwerking

Tijdens de opening van het studiejaar van de Hanzehogeschool Groningen benadrukte collegevoorzitter Henk Pijlman de verbinding van de hogeschool met de regio. Onder meer door nauwer samen te werken met de Rijksuniversiteit Groningen en de hbo’s en mbo’s in het noorden kunnen de instellingen de verbinding met de regio versterken. Dit vraagt om een verbreding van de ‘universiteit van het noorden’. Daarnaast sprak Pijlman over de extra investeringen in het welzijn van studenten en de ontwikkeling van medewerkers. Dit meldt Hanzehogeschool Groningen.

Er komen drie studentpsychologen in dienst bij de Hanzehogeschool. Ook gaat de studentenbegeleiding op de schop, van begeleiding naar coaching. Dit betekent dat de rol voor studieloopbaanbegeleiders verandert, en daarom worden zij opnieuw opgeleid. 
 

Ontwikkeling medewerkers en faciliteiten

De hogeschool gaat ook inzetten op de ontwikkeling van medewerkers. Er komt onder andere meer aandacht voor de docent in de praktijk, minder taken voor beginnende docenten en meer samenwerking tussen verschillende vakgebieden.
 
Ook gaat er meer geld naar de faciliteiten om ervoor te zorgen dat deze nog beter aansluiten bij de behoeften van het onderwijs waar steeds meer nadruk komt op de leeromgeving waar studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken.

 

Verbonden met de regio

Henk Pijlman geeft aan dat de hogeschool zich verbonden voelt met de regio: “Onderwerpen en vragen vanuit de samenleving, bijvoorbeeld energietransitie, duurzaamheid, healthy ageing, daar willen we het verschil maken. En dat doen we al, in ons onderwijs en onderzoek ligt daar de nadruk op en dat maakt dat we een ‘engaged university’ zijn.” 
 
Pijlman stelt voor om met de noordelijke mbo- en hbo-instellingen, waaronder het Drenthe College en NHL Stenden, en de Rijksuniversiteit de bestaande infrastructuur veel meer gezamenlijk te benutten, bijvoorbeeld in Drenthe bij de Health Hub in Roden, waar de provincie fors in investeert. Op die manier krijgt zo’n universiteit van het noorden inhoud met concrete activiteiten, waar studenten, onderzoekers en bedrijven samenwerken aan innovaties.
 
Door: Nationale Onderwijsgids