Normal_atlas_kaart_aardrijkskunde_reizen_vakantie_route

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt elk jaar de data voor 3 schoolvakanties vast. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten bepalen hun vakantiedata zelf. Dit meldt Rijksoverheid.

Verplichte schoolvakanties

Er zijn 3 verplichte schoolvakanties. De overheid stelt de data voor deze vakanties landelijk vast. Het gaat om:
 
  • 2 weken kerstvakantie;
  • 6 weken zomervakantie;
  • 1 week meivakantie.
 
Het ministerie stelt de data voor de schoolvakanties vast in de Regeling vaststelling schoolvakanties 2016-2019. Scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs moeten zich aan deze data houden. Alleen in bijzondere situaties kunnen scholen hiervan afwijken. Hiervoor moeten scholen toestemming vragen aan het ministerie van OCW.
 

Adviesdata schoolvakanties

De overheid geeft adviesdata voor de volgende schoolvakanties:
  • herfstvakantie;
  • voorjaarsvakantie.
 
Scholen mogen van deze adviesdata afwijken zonder toestemming te vragen aan het ministerie van OCW. De medezeggenschapsraad (mr) moet het hier wel mee eens zijn.
 

Extra vrije dagen

Naast de schoolvakanties kunnen scholen ook nog extra vrije dagen inplannen. Zo kunnen scholen de meivakantie bijvoorbeeld uitbreiden tot 2 weken. Ook zijn de scholen soms dicht op de vrijdag na Hemelvaartsdag. In de schoolgids kunt u zien op welke dagen de leerlingen vrij zijn.

 

Schoolvakanties: rekening houden met verschillende partijen

De overheid probeert bij het bepalen van de schoolvakanties rekening te houden met verschillende partijen. Zoals ouders, scholen en de toeristische sector. Het ministerie van OCW stemt daarom de data van de schoolvakanties altijd af met de toeristische sector, ouderorganisaties en de sectorraden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
 

Vakantiedata, eindtoets basisonderwijs en eindexamens

Bij de planning van de vakanties houdt het ministerie rekening met de eindtoets basisonderwijs en de eindexamens. Scholen nemen de eindtoets af in de periode 15 april tot en met 15 mei. Voor de eindexamens voortgezet onderwijs hebben scholen 10 weken nodig. De eindexamens beginnen meestal in week 19.
 

Geen verplichte schoolvakanties voor mbo en hoger onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs zijn er geen verplichte data voor de schoolvakanties. Ook zijn er geen adviesdata. Mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten mogen hun vakantiedata zelf bepalen.
 

Door: Nationale Onderwijsgids