Normal_kamer__studentenkamer

Groningen is klaar voor de toestroom van studenten einde deze zomer. Internationale studenten komen dan naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dankzij het convenant Studenten – en Jongerenhuisvesting in Groningen 2019-2022 weten alle instellingen en organisaties elkaar snel te vinden. Zij hebben gezamenlijk piekopvang georganiseerd. Dit meldt Gemeente Groningen.

Piekopvang

Bij de start van het studiejaar is sprake van een piekperiode. Nieuwe internationale studenten komen aan, terwijl afgestudeerde studenten vaak nog niet uit hun kamers vertrokken zijn. Daarom is het nodig om voor deze piekperiode extra opvang voor aankomende studenten te organiseren. Op basis van prognoses van de RUG en HG voor studentenaantallen in studiejaar 2019 - 2020 is de capaciteit van de piekopvang geraamd op 225 bedden.  
 

Locaties piekopvang

De piekopvang bevindt zich in de Esdoornflat met 120 gemeubileerde kamers en The Village Peizerweg 12 met 80 bedden, een restaurant en sportvoorzieningen. Als deze beide locaties vol zijn, dan wordt als noodopvang Metaallaan 255 ingezet met 100 bedden. 
 

Definitieve keuze

In juli, augustus en september voeren de onderwijsinstellingen nog meetmomenten uit; er worden op dit moment geen grote fluctuaties verwacht. Niettemin past een voorbehoud. Het is niet mogelijk uitspraken te doen over het exacte aantal internationale studenten dat naar Groningen komt. Non-EU studenten moeten zich in verband met een visumaanvraag voor 1 juni aanmelden, EU studenten kunnen zich tot 1 september aanmelden. Veel studenten melden zich bij meerdere universiteiten en hogescholen aan; zij maken pas een definitieve keuze als zij weten dat zij zijn toegelaten. Pas als het collegegeld betaald is, is de inschrijving een feit.
 

Zo snel mogelijk kamers boeken

De internationale studenten worden door de RUG en de HG actief benaderd met de boodschap dat dat onderwijsinstellingen in Nederland over het algemeen niet voor huisvesting zorgen. Studenten moeten daarom zelf op zoek naar woonruimte. Hen wordt aangeraden om vroeg te beginnen en zo snel mogelijk de door de instellingen gereserveerde kamers via Stichting Studentenhuisvesting (SSH) te boeken. Zodra deze allemaal gereserveerd zijn, worden studenten en hun ouders gewezen op de website athomeingroningen.com met het particuliere kameraanbod, belangrijke links naar informatieve pagina’s en veel praktische informatie.
 
Door: Nationale Onderwijsgids