Normal_budget_geld_bezuinigingen

De regering is van plan tot wel 100 miljoen te bezuinigen door geld te schuiven van de medische, alfa- en gammastudies naar de bèta-technische universiteiten in plaats van te investeren. De LSVb vindt dit zeer onverstandig en is daarom een hiertegen petitie gestart. Deze is inmiddels door meer dan 2000 mensen ondertekend. Dit meldt de LSVb.

Op 1 juli spreekt de Tweede Kamer over de herziening van de bekostiging van het hoger onderwijs en onderzoek. Uit de beleidsreactie van minister Van Engelshoven op het adviesrapport ‘Wissels om’ van de commissie Van Rijn, blijkt dat de minister voorstander is van het op korte termijn verplaatsen van zo’n 70 miljoen euro naar technische universiteiten.
 
De LSVb vindt dat dit niet ten koste mag gaan van medische, alfa- en gammastudies. De bezuinigingen op alfa/gamma/medische studies lopen op tot wel 100 miljoen. Met potentieel honderden ontslagen tot gevolg. Dit alles dreigt ten koste te gaan van kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs, zo waarschuwt ook de VSNU.  
 
De LSVb is daarom een petitie gestart om de bezuinigingen te stoppen, in samenwerking met onder andere WOinActie, FNV en CNV. Meer dan 2000 mensen hebben de petitie ondertekend. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids