Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

De druk die studenten ervaren is groot. De laatste tijd zijn er veel signalen van stress, depressie en burn out-klachten bij studenten. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt nu een oproep aan minister Van Engelshoven om een grootschalig landelijk onderzoek naar het welzijn van studenten te starten. Studentenorganisaties zijn blij. Dit meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).

ISO

Het ISO pleit al lange tijd voor een landelijk kwantitatief onderzoek naar studentenwelzijn, zodat er inzicht komt in de schaal van het probleem. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Studentenwelzijn is afhankelijk van veel factoren. Het is belangrijk dat de oorzaken in feiten uitgedrukt kunnen worden. De Kamer neemt met dit onderzoek een goede en belangrijke stap.’’
 

Coalitie Y

Een samenwerkingsverband van meerdere organisaties om de positie van jongeren en studenten te verbeteren, is dan ook verheugd met de aangenomen motie. In een bericht naar aanleiding van de aangenomen oproep stelt Coalitie Y onder andere: “Enkele instellingen hebben hier zelf al onderzoek naar verricht, maar het ontbreekt aan landelijk inzicht in de problematiek. Na lang aandringen komt er nu dus eindelijk een landelijk onderzoek!”
 

ChristenUnie

Eppo Bruins, onderwijswoordvoerder van de ChristenUnie, is ook tevreden dat dit onderzoek er nu gaat komen: “Het is van groot belang dat de omvang van de prestatiedruk en psychische klachten onder studenten in beeld worden gebracht. Zo kunnen we monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt en vooral welke beleidsmaatregelen de prestatiedruk onder jongeren in de toekomst verhogen of verlagen. Daarom hebben we deze motie van GroenLinks van harte gesteund.”
 

LSVb

Carline van den Breugel, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond: “Waar studenten bezwijken onder de grote druk blijven echte maatregelen uit. Nu er onderzoek komt naar de oorzaken van deze druk kan er eindelijk actie worden ondernomen om de druk op studenten te verlagen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids