Normal_klas__leerling__knutselen__tekenen__kinderen__po__ko__so

Afgelopen jaren is er op de pabo’s meer aandacht besteed aan de specialisaties jonge kind en oude kind. Onderzoek van ResearchNed laat zien dat dit zijn vruchten afwerpt. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Pabo’s hebben de laatste jaren veel stappen gezet om in het curriculum meer recht te doen aan de manier van leren van het jonge kind. Zo is er sinds 2013 een specialisatie voor het jonge ofwel het oudere kind opgenomen in het curriculum van alle pabo’s.
 
Het onderzoek van ResearchNed laat zien dat huidige vierdejaars aardig tevreden zijn over de specialisatie Jonge Kind. Ze voelen zich redelijk tot goed voorbereid op lesgeven in de onderbouw. Bij de tweedegraads lerarenopleidingen zijn de specialisaties voor het algemeen vormend onderwijs (avo) in het voortgezet onderwijs, vmbo en mbo in gang gezet. Ook worden de afstudeerrichtingen hierin verstevigd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids