Normal_passend_speciaal_onderwijs_leerling_leerkracht_docent_les

Het salaris, het carrièreperspectief en het imago van leraren zijn voor scholieren en mbo-studenten redenen om niet voor de pabo te kiezen. Een verbredingsprogramma echter kan wel op interesse rekenen van jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Qompas in opdracht van het ministerie van onderwijs. Dit melden Qompas en NOS.

In het onderzoek werd aan havisten, vwo'ers en mbo'ers gevraagd of zij van plan zijn om voor de pabo te kiezen. De helft van de 18.000 jongeren die de enquête hebben ingevuld gaf aan dit niet te doen omdat ze het salaris te laag te vinden. Ook de werkdruk was een belangrijke reden om niet voor een lerarenopleiding te kiezen. Daarnaast speelt de eigen ervaring als leerling of scholier ook een rol. 
 

Baanzekerheid

Positieve kanten aan het leraarschap vinden de scholieren en mbo-studenten de baanzekerheid en het feit dat je als leraar iets kunt betekenen voor iemand. 
 

Verbredingsprogramma

De jongeren gaven aan dat ze zich graag willen verbreden. Wanneer er binnen de pabo een verbredingsprogramma aangeboden wordt waarmee je ook jeugdhulpverlener kunt worden, stijgt de interesse van meisjes in de pabo. Jongens vinden het vooral interessant om een vak te mogen geven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook meisjes vinden dit interessant. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids