Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

In 2015/2017 was 8 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. Tien jaar eerder gaf 7 procent dit nog aan. Oudere jongeren vanaf 18 jaar zijn vaker psychisch ongezond. Ruim een derde van de psychisch ongezonde jongeren heeft in de afgelopen 12 maanden naar eigen zeggen een depressie gehad. Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête van het CBS.

Oudere jongeren vaker psychisch ongezond

Meisjes kampen vaker met psychische ongezondheid dan jongens, met een verschil van 11 procent tegen 6 procent. Daarnaast komt psychische ongezondheid vaker voor onder 18- tot 25-jarigen dan onder 12- tot 18-jarigen en vaker onder jongeren met een westerse migratieachtergrond dan met een Nederlandse achtergrond. Deze verschillen in psychische gezondheid naar achtergrondkenmerken zijn vergelijkbaar met tien jaar geleden.
 

Depressie

Psychisch ongezonde jongeren rapporteren meer langdurige aandoeningen dan psychisch gezonde jongeren. In 2015/2017 had ruim een derde van de psychisch ongezonde jongeren in de 12 voorafgaande maanden een depressie gehad, rapporteerden zij. Ook zeiden zij vaker dan psychisch gezonde jongeren last te hebben gehad van migraine of ernstige hoofdpijn, een allergie, duizeligheid met vallen of een rugaandoening.
 

Prestatiedruk

De laatste maanden wordt steeds vaker gesproken over de prestatiedruk die studenten ervaren. Zo bleek eerder dit jaar uit een onderzoek van Hogeschool Windesheim onder 3134 studenten dat een grote groep studenten met (ernstige) angst- en depressieklachten kampt. Ook zelfmoordgedachten en burnout komen voor. Studenten zelf geven regelmatig aan dat de prestatiedruk hieraan debet is. Ook protesteren studenten al langere tijd tegen het leenstelsel, tegen de steeds hoger oplopende studieschulden en tegen de bezuinigingen in het hoger onderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids