Normal_vrouw__rekenen__studeren__financieel__moeder__zorgen__studie

CDA en SP vinden dat studenten betere voorlichting moeten krijgen over het aangaan van een studielening en het krijgen van een studieschuld. De partijen vinden onder andere de term studievoorschot misleidend. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

CDA en SP willen een eerlijker taalgebruik over studieleningen en studieschuld. Zo is de term studievoorschot misleidend en kan beter gesproken worden over een studielening. Door het taalgebruik transparanter te maken en de voorlichting beter, kunnen studenten adequater inschatten wat een studielening voor hen betekent. Want voor veel studenten zijn de consequenties van het studievoorschot onduidelijk: starters met een studieschuld kunnen bijvoorbeeld niet of moeilijk aan een hypotheek komen. Dit kan hen jaren blijven achtervolgen.
 
Ook vinden de partijen dat de waarschuwing ‘geld lenen kost geld’ duidelijk op de website van DUO moet komen. Daarnaast pleit het CDA ervoor dat DUO studenten automatisch informeert over hun actuele studieschuld. Deze zou ook door de banken als indicator gebruikt moeten worden wanneer een ex-student een hypotheek aanvraagt. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids