Normal_koning__willem-alexander

Het kabinet investeert fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. Dat staat onder andere in de zojuist door Koning Willem-Alexander uitgesproken troonrede waarmee hij het nieuwe werkjaar van het parlement in de Ridderzaal in Den Haag opende. Dit meldt Rijksoverheid.

In de Troonrede wordt benadrukt hoe sterk ons land is, onder andere door de beschikbaarheid van zorg, onderwijs en een dak boven het hoofd. De gunstige economie biedt ruimte om te investeren in voorzieningen en vakmensen die de basis vormen onder een sterk land. Met verbeteringen voor leraren én leerlingen.
 
Over het onderwijs staat in de Troonrede: “Het kabinet investeert fors extra in voor- en vroegschools onderwijs, zodat de jongste kinderen met het risico op een achterstand meer aandacht krijgen. Om beter te kunnen voldoen aan de grote vraag naar technisch personeel krijgen vmbo-scholen met een technisch profiel extra geld.”
 

Aanpak lerarentekort

Ook wordt gesproken over het lerarentekort: “Om het nijpende lerarentekort aan te pakken, is geld vrijgemaakt voor hogere salarissen in het primair onderwijs, verlaging van de werkdruk en halvering van het collegegeld in de eerste twee jaar van de lerarenopleiding. Het lerarentekort vraagt ook de komende jaren om actie en samenwerking van alle partijen in het onderwijs.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids