Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Bijna 600 studenten starten dit collegejaar aan de pabo Marnix Academie in Utrecht hun studie om leraar basisonderwijs te worden. Het gaat om studenten in de voltijd- en de deeltijdopleiding én mensen die het traject voor zij-instroom volgen. Het percentage mannen in de opleiding is hoger dan vorig jaar. Dit meldt Marnix Academie.

De voltijdopleiding is van oudsher de grootste groep binnen de Marnix Academie. Op 3 september zijn 297 studenten gestart in de reguliere opleiding tot leraar basisonderwijs. Daarnaast zijn 23 eerstejaars gestart met de academische voltijdopleiding. Van de studenten is 28% man. 
 
De deeltijdopleiding heeft de afgelopen jaren een forse groei doorgemaakt. Dit jaar zijn maar liefst 164 volwassenen aan een opleiding begonnen. 22% van de deeltijdstudenten is man.
 
Ook het traject zij-instroom in het basisonderwijs maakt een sterkte groei door. Voor dit collegejaar zijn circa 100 deelnemers aangemeld. De eerste 40 zijn deze maand van start gegaan, de rest volgt later dit collegejaar. 
 
De Marnix Academie is een zelfstandige hogeschool die zich heeft gespecialiseerd in de lerarenopleiding basisonderwijs (pabo). Behalve de bacheloropleiding en het zij-instroomtraject biedt de hogeschool masteropleidingen, post-HBO-opleidingen en cursussen aan voor leraren en leidinggevenden in het basisonderwijs.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids