Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

In september 2018 wordt de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit gepubliceerd. Per 1 oktober vervangt die officieel de oude gedragscode uit 2004. Het is van cruciaal belang dat onderzoek wordt uitgevoerd volgens de principes van wetenschappelijke integriteit. Dit staat centraal op een symposium over de nieuwe gedragscode. Dit meldt de KNAW.

De nieuwe gedragscode beschrijft de principes van wetenschappelijke integriteit, normen voor goede onderzoekspraktijken, procedures voor het geval de normen niet worden nageleefd en de verantwoordelijkheden van instellingen.
 
De code is op verzoek van de volgende partijen opgesteld door een onafhankelijke commissie: VSNU (Vereniging van Universiteiten), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), NWO  (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), Vereniging Hogescholen, KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen).
 
Het symposium brengt wetenschappers, beleidsmakers, bestuurders en andere geïnteresseerden met elkaar in gesprek over wat nieuw is in de code en hoe deze breed geïmplementeerd kan worden. Het symposium vindt plaats op dinsdag 2 oktober 2018 van 13.30 uur tot 16.45 uur in Amsterdam. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids