Normal_moe_vermoeid_student_slapen_bezorgd_hoofdpijn_stress_burnout

Twee docenten van de Hanzehogeschool hebben een Comenius Leadership Fellows-beurs gekregen voor hun project 'Move ahead'. Ze willen een methode gaan ontwikkelen voor de de begeleiding van studenten met cognitieve problemen. Voor hun project ontvangen zij een subsidie van 250.000 euro. Dit meldt Expertisecentrum handicap + studie.

Volgens hoofddocent Toegepaste psychologie Jacomijn Hofstra heeft zo'n 6 procent van de jongeren die studeren last van cognitieve problemen. Zij ervaren bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of kunnen moeilijk plannen. De helft van hen verwacht niet de opleiding te kunnen afronden zonder hulp. Hofstra wil samen met lector Rehabilitatie Lies Korevaar een methode ontwikkelen voor een betere begeleiding van deze studenten om het risico op voortijdig schoolverlaten terug te dringen.

De beide onderzoekers beginnen met een uitgebreid literatuuronderzoek. Daarna start een proef met tien begeleiders en 25 studenten. Het is de bedoeling dat in 2021 een effectieve methode beschikbaar wordt voor alle studenten in Nederland.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids