Logo_logo_vereniging_hogescholen_hbo

Hogescholen door heel Europa spelen een sleutelrol bij het verwezenlijken van de ambities die zullen worden gesteld in het nieuwe Negende Kaderprogramma (KP9), aldus Kurt Vandenberghe, director for Policy Development bij de Europese Commissie. Om het succes van praktijkgericht onderzoek te etaleren, maar tegelijkertijd inzichtelijk te maken waar bestaande knelpunten liggen bij het indienen van Horizon2020 projectaanvragen, organiseerde UAS4EUROPE vandaag een ‘croissant-event’ in Brussel. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Beleidsmedewerkers, bestuurders en onderzoekers vanuit verschillende Europese landen schoven aan om te praten over de toekomst van het volgende kaderprogramma, gericht op de specifieke rol die hogescholen daarin kunnen spelen.

Na een welkomstwoord door de Zwitserse ambassadeur in Brussel, Urs Bucher, en de huidige voorzitter van UAS4EUROPE, Luciana Vaccaro, deelde Nurhan Abujidi, onderzoeker van Hogeschool Zuyd, haar ervaringen bij het indienen van projectaanvragen binnen het huidige Horizon 2020-programma. Daarbij werd niet alleen ingegaan op het succes van het project, maar juist ook op de uitdagingen die zij in haar dagelijkse werk tegenkomt. Ondanks deze uitdagingen gaf Vandenberghe in reactie aan dat we het succes van Horizon 2020 niet uit het oog moeten verliezen.

Vanuit de Europese Commissie bestaat een breder gedragen steun voor het uitbreiden van de middelen voor onderzoek en innovatie. De daarbij meest voordehand liggende scenario’s gaan ervan uit dat er een toename in het budget door de EC zal worden bepleit van 50 procent of zelfs 100 procent ten opzichte van het vorige onderzoeksprogramma. Tegelijkertijd werd aangegeven dat de succesratio bij het indienen van H2020-aanvragen nog erg laag ligt; in de eerste drie jaar tijd zijn er op 115.000 Horizon-voorstellen, 14.000 projectaanvragen gehonoreerd. Dit type weeffouten zullen in het nieuwe kaderprogramma moeten worden opgelost. 

Desalniettemin mag Europa de kans niet laten liggen om via impact-gedreven onderzoek steviger in te zetten op de juiste vormen van ‘breakthrough innovation’. Daarmee zal meer worden geïnvesteerd in duurzame ontwikkeling op het continent. Daarbij werd aangegeven dat het in toenemende mate van belang is om, naast de Europese toegevoegde waarde, burgers directer te betrekken bij en informeren over het innovatieve onderzoek dat wordt uitgevoerd met behulp van EU-middelen. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids