Normal_financial-2860753_960_720

Op 6 februari ondertekenden het CBS en de Hogeschool van Amsterdam een strategische samenwerkingsovereenkomst. Dit is de eerste Hogeschool die gebruik gaat maken van de expertise van het CBS op het gebied van data verzamelen, analyse en methoden. Beide partijen hebben in de afgelopen maanden geïnventariseerd welke onderwerpen mogelijk opgepakt kunnen worden voor gezamenlijk onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van big data.

Volgens Jacobiene van der Hoeven van het Expertisecentrum CBS en Hoger Onderwijs (ECHO) werkt het CBS al met diverse hogescholen samen, maar is de Hogeschool van Amsterdam de eerste die een strategische overeenkomst aangaat. "Eind 2016 zijn de eerste contacten met de Hogeschool van Amsterdam gelegd over structurele samenwerking. De Hogeschool is met name geïnteresseerd in onze expertise en data. Wij kunnen met hen werken aan het oplossen van grootstedelijke en maatschappelijke vraagstukken. Enkele samenwerkingsinitiatieven zijn we al gestart, bijvoorbeeld rond de minor Big Data. Daarnaast heeft het kenniscentrum CAREM van de Hogeschool van Amsterdam een machtiging tot toegang van microdata aangevraagd en onder strikte voorwaarden gekregen. Ook werken beide partijen samen op het gebied van accountancy."

Marcel Kloosterman is werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam als subsidieadviseur. Hij ondersteunt onderzoekers met het vinden van middelen voor het verrichten van onderzoek.
Kloosterman ziet veel potentie bij de samenwerking met het CBS. "Wij willen onderzoekers helpen elkaar te vinden. Vandaar dat we op 6 februari een ‘Meet & Greet’ organiseerden om de samenwerking verder vorm te geven. Belangrijk zijn ook de interessante stageplekken die het CBS onze studenten kan bieden en mogelijk later een baan. Daarnaast zijn we erg geïnteresseerd in de grote datasets van het CBS. Ook de expertise van het CBS op het gebied van kwalitatief en kwantitatief onderzoek is van groot belang."

Volgens Kloosterman kunnen beide partijen elkaar door deze samenwerking versterken. "De landelijke trends die het CBS signaleert kunnen gerelateerd worden aan onze lokale en regionale context."

Meer informatie op www.cbs.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids