Normal_werk_studie_studeren_jongeren

De pabo lijkt steeds vaker in trek te zijn bij mannen, zo blijkt uit cijfers van de Vereniging Hogescholen. Dit jaar meldden zich bijna 18 procent meer mannen aan voor de lerarenopleiding dan vorig jaar. De groei van het aantal mannelijke pabo-studenten betekent echter niet dat zij de studie ook altijd afmaken, want een groot deel valt na verloop van tijd ook weer uit. Dat meldt BNR.

Het verbeterde imago van het beroep leraar heeft volgens Thijs Roovers van PO in Actie mede gezorgd voor de groei van het aantal mannelijke pabo-studenten. Een steeds mondiger opstelling en progressieve houding zou volgens hem hebben bijgedragen aan dat imago. Ondanks dat het niet uitmaakt of kinderen een juf of meester hebben, is Roovers van mening dat een mannelijk rolmodel, naast de vele juffen, ook wel eens goed is voor de kinderen.

Dat veel mannen tijdens de studie toch weer afhaken lijkt voor een groot deel te maken te hebben met de hoge werkdruk en het relatief lage salaris, denkt Roovers. Daarnaast lijken veel mannen te stoppen vanwege de specifieke omgang met kleuters en de verplichte kleuterstage. Roovers is daarom voorstander van meer specialisatie in het basisonderwijs, waarbij kleuteronderwijs losgekoppeld wordt van de rest van de klassen. Sommige aankomende leerkrachten hebben volgens hem juist meer interesse om voor de kleuters te staan dan voor andere groepen. Die mening wordt gedeeld door CDA-Kamerlid Michel Rog. Meer specialisatie zorgt er volgens hem niet alleen voor dat studenten gemotiveerder zijn tijdens de studie, het komt ook de kwaliteit van het onderwijs ten goede.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids