Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) wil in kaart brengen hoe praktijkgericht onderzoek lerarenteams in staat stelt om het onderwijs te verbeteren en vernieuwen. Hiervoor heeft zij een consultatie uitgeschreven en nodigt zij leraren en onderzoekers uit om de onderzoeksvraag te beantwoorden. Dit meldt NRO.

De vraag waar het NRO graag antwoord op wil, luidt: “Wat is nodig om de impact van praktijkgericht onderzoek te versterken? Zowel op de professionalisering van lerarenteams en leraren in opleiding, als op het versterken van de wetenschappelijke kennisbasis?”. Iedereen die zich betrokken voelt bij dit vraagstuk, is uitgenodigd om mee te doen. Het invullen duurt niet lang, en vraagt slechts enkele basisgegevens, zoals het werkveld waarin de deelnemer actief is. Op basis van alle antwoorden wordt er een werkconferentie georganiseerd op 8 maart waar de resultaten zullen worden besproken. Ook hier is iedereen van harte voor uitgenodigd. Iedereen die hier bij aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden door te mailen naar oppo@regieorgaan-sia.nl.

Praktijkgericht onderwijsonderzoek is een gereedschap waarmee de kwaliteit van het onderwijs op alle niveaus verbeterd kan worden. Een belangrijk kenmerk van dergelijk onderzoek is de samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals gedurende het onderzoekstraject. Er is tijdens zo’n traject continue wederzijdse communicatie tussen de partijen. Deze vorm van onderzoek draagt bovendien bij aan de theorievorming over het onderwerp versterkt zo de wetenschappelijke kennisbasis.

De Vereniging Hogescholen had het NRO en Regieorgaan SIA gevraagd om een ondersteunend programma te ontwikkelen waarmee praktijkgericht onderwijsonderzoek in het hbo versterkt kon worden. Deze consultatie is onderdeel van een verkenning die beide organisaties uitvoeren om tot een meerjarig programma te komen.

Door: Redactie Nationale Onderwijs