Normal_studenten_studiegroep_samenwerken

Hogeschool Windesheim heeft 198.400,- euro subsidie gekregen voor de uitvoering van vier projectvoorstellen van studenten om de doorstroom van het mbo naar het hbo te verbeteren. De Windesheimstudenten hebben in StudentLabs, een initiatief van het ministerie van onderwijs, concrete plannen uitgewerkt om het studiesucces van mbo’ers een boost te geven. Dit meldt Windesheim.

Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van Windesheim: “Het verbeteren van de overgang van het mbo naar het hbo is een belangrijk speerpunt in onze strategische koers. Teveel studenten hebben moeite met deze overstap en stoppen voortijdig met hun hbo-opleiding. Met deze concrete ideeën, afkomstig van studenten zelf, kunnen mbo’ers zich beter oriënteren en voorbereiden op het hbo en voelen ze zich hier sneller thuis.” De subsidie van Onderwijs is toegekend voor vier projecten: het Dream Project, de Skillscoach, de Study Together App en het Education Festival.

Windesheimstudenten met een mbo-achtergrond zijn betrokken bij de uitvoering. Het idee is dat de mbo’ers in hun laatste jaar al ervaren wat het inhoudt om op het hbo te studeren. Zo kunnen ze vol vertrouwen aan een hbo-opleiding beginnen en is de overgang minder abrupt. De begeleiding gaat door in het eerste studiejaar.

In vergelijking met havisten en vwo’ers is het uitvalpercentage van mbo-studenten op het hbo relatief hoog. Soms ontbreekt het hen aan de juiste studievaardigheden of hebben ze zich geen goed beeld gevormd van het hbo-onderwijs. Windesheim heeft de ambitie om de komende vier jaar de uitval van mbo’ers in het eerste studiejaar te verminderen van 40 procent naar 35 procent. De vier projecten passen bij deze ambitie.

Eind vorig jaar lanceerde het ministerie van onderwijs landelijk het plan voor de StudentLabs om de uitval van mbo-studenten op het hbo te verkleinen en de doorstroom te versoepelen. Deelnemende studenten aan de StudentLabs kregen van januari tot april 2017 de tijd om met concrete voorstellen te komen. In totaal stelt het ministerie van onderwijs 11 miljoen beschikbaar voor de beste plannen. De subsidieaanvraag van Windesheim is volledig goedgekeurd.

De projecten van de StudentLabs sluiten nauw aan bij andere initiatieven die mbo- en hbo- scholen in de regio Zwolle ontwikkelen voor een betere doorstroom van mbo-studenten. Hogeschool Windesheim werkt samen met de Katholieke Pabo Zwolle, Hogeschool Viaa, Deltion College en Landstede Groep. Allen hebben het volledig aangevraagde subsidiebedrag toegekend gekregen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids