Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

De Hogeschool Utrecht (HU) mag van de kantonrechter een docent ontslaan die niet op tijd in het bezit is gekomen van een masterdiploma. Daardoor is hij niet geschikt om zijn functie uit te oefenen. Het vonnis werd op 9 oktober gepubliceerd. Dat meldt de HU. 

De betreffende docent was inmiddels tien jaar werkzaam op de HU. De onderwijsinstelling wil dat alle docenten in 2020 in het bezit zijn van een masterdiploma. De man zou eind 2010 zijn master afronden, waaraan hij twee jaar eerder was begonnen. Hij volgde een studie aan de NCOI waarvoor de HU studiekosten betaalde. Daarnaast kreeg de man vrijstelling voor een aantal uur. Uiteindelijk slaagde de docent er niet in om zijn master af te ronden. Vervolgens kreeg hij uitstel, maar het diploma werd ook de jaren erna niet behaald. Voor zijn beoordeling kreeg de man daardoor meerdere keren een onvoldoende. Hij moet nu uitkijken naar een andere functie. Lukt dat niet, dan kan de HU hem ontslaan.

In augustus vorig jaar werd al bepaald dat de docent niet meer mag examineren en geen afstudeerbegeleider meer mag zijn. Er was voor hem geen andere baan beschikbaar. Daarom liet de HU in juni van dit jaar weten de man zo snel mogelijk bij de kantonrechter voor te dragen voor ontslag.

Zelf zegt de docent dat het ontbinden van het arbeidscontract onredelijk is en dat het voor zijn functie niet uit maakt dat hij geen masterdiploma heeft. De onvoldoende beoordeling is in zijn ogen niet juist. Zijn werk als docent voert hij naar eigen zeggen goed uit en bij zijn studenten zou hij geliefd zijn. Van de HU eist hij een behoorljike schadevergoeding en doorbetaling van het salaris tot aan zijn pensioen.

Volgens de kantonrechter heeft de hogeschool “voldoende onderbouwd dat de docent vanwege het ontbreken van een master niet geschikt is als docent. Het niet halen van een master heeft herhaaldelijk geleid tot een onvoldoende beoordeling”. De rechter spreekt van ‘disfunctioneren’. De docent heeft van de HU genoeg ruimte gekregen om de masteropleiding af te ronden.

De HU had tot 13 oktober de tijd om de ontslagaanvraag in te trekken. Dat ontslag zou dan per 1 december van dit jaar kunnen ingaan. De docent heeft recht op een transitievergoeding van circa 18.000 euro.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids