Normal_handen_schudden_samenwerking

De Vereniging Hogescholen is te spreken over het nieuwe Regeerakkoord, met name over de vrijkomende middelen van het studievoorschot die worden ingezet om de kwaliteit van het hoger onderwijs te kunnen verbeteren. De voorinvesteringen die hogescholen al hebben gedaan kunnen zo structureel worden doorgezet. Voorzitter Thom de Graaf vindt het motto van Rutte III, ‘Vertrouwen in de toekomst’, ook van toepassing voor het hoger onderwijs. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

In het regeerakkoord dat gisteren werd gepresenteerd staat dat de kwaliteitsafspraken niet meer uitgaan van het opleggen van centrale prestatie-indicatoren. Zodra er een nieuwe minister van Onderwijs is, wil De Graaf afspraken maken over de investeringen van hogescholen in kwaliteit van het onderwijs, waaronder intensiever en kleinschalig onderwijs, betere begeleiding van studenten, focus op talentontwikkeling, moderne onderwijsfaciliteiten en versnelling van de digitalisering, en de professionalisering van docenten.

Om de voorinvesteringen door te kunnen zetten is volgens de Vereniging Hogescholen net genoeg geld beschikbaar gemaakt voor de komende jaren. Volgens De Graaf "zullen hogescholen keuzes maken die bij de eigen context passen en zij zullen zich vanzelfsprekend verantwoorden over hun prestaties en de te besteden middelen." Wat betreft de toekomst van het hbo is de Vereniging Hogescholen ook te spreken over de halvering van het collegegeld voor studenten die aan een studie beginnen. Voor pabostudenten geldt die halvering ook in hun tweede studiejaar.

Ook heeft het nieuwe kabinet extra middelen vrijgemaakt voor fundamenteel en toegepast onderzoek en krijgt de infrastructuur van onderzoek een impuls. Hogescholen kunnen daardoor meer praktijkgericht onderzoek uitvoeren ten behoeve van de NWA-agenda en de topsectoren. Mocht er de komende jaren sprake zijn van meer economische groei, dan ziet De Graaf graag dat het kabinet dan ook de onderzoeks-investeringen verhoogt.

Dat daarnaast het groene onderwijs naar het ministerie van Onderwijs gaat, leidt ertoe dat alle hogescholen in de toekomst onder één regiem en bekostigingssysteem vallen. Ook dit ziet de Vereniging Hogescholen als een pluspunt. Verder wordt in het regeerakkoord gesproken over aandacht voor de arbeidsmarktrelevantie van opleidingen. Hogescholen vinden dit een belangrijk punt en hebben daarover al samen met studenten en universiteiten afspraken gemaakt over regelmatige verkenningen van de arbeidsmarkt en voorlichting aan studenten. Hogescholen hebben ruimte en verantwoordelijkheid voor de besteding van de middelen hoog in het vaandel staan. Zij willen dan ook met die insteek het gesprek over dit onderwerp aangaan met de nieuwe minister van Onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids