Normal_samenwerken

Deze week werd er een bijeenkomst gehouden waar werd besproken hoe praktijkgericht onderzoek ingezet kan worden voor grootstedelijke vraagstukken. Het initiatief voor het bijeenkomen was van Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en de Vereniging Hogescholen. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Sprekers waren onder andere Marja van Bijsterveldt (burgemeester van Delf), Thom de Graaf (voorzitter van de Vereniging Hogescholen) en Michaël van Straalen (voorzitter van regieorgaan SIA). De bijeenkomst was in navolging op de City Deal 'Kennis Maken' die eerder dit jaar al is ondertekend. Hierbij zijn tien studentensteden aangesloten via het Netwerk Kennissteden. Er wordt daarbij ingezet op een versnelling van de oplossing van maatschappelijke opgaven van steden door op grote schaal onderzoekers, docenten en studenten te betrekken.

Thom de Graaf is van mening dat hogescholen met onderzoekers, docenten en studenten veel bijdragen aan het oplossen van stedelijke vraagstukken. Professionals van de toekomst worden opgeleid op het hbo. Het doen van onderzoek leert de studenten om kritisch te reflecteren. Ook leren ze hoe ze kunnen innoveren en nuttige nieuwe kennis kunnen ontwikkelen. Praktijkgericht onderzoek in de stad komt in Nederland vrij veel voor.

Delft is één van de steden die is aangesloten bij de City Deal. Burgemeester Van Bijsterveldt sprak op de bijeenkomt over de grote meerwaarde die deze aanpak heeft voor haar stad. Zo wordt er in een nieuwe woonwijk in Delft onderzocht welke duurzaamheidsconcepten er toegepast kunnen worden en hoe dat bereikt kan worden. Dankzij de City Deal kan de de maatschappelijke betrokkenheid van studenten en docenten worden vergroot. Bovendien kan een gemeente beter onderbouwd plannen voor de stad maken.

Ook werden er voorbeelden genoemd van praktijkgericht onderzoek in Rotterdam en Amsterdam. Het publiek kon vervolgens met elkaar in gesprek over hoe samenwerking tussen stad en hogeschool kan bijdragen aan thema's die momenteel in de stad spelen. Uiteindelijk bleek dat vooral investeren hierbij van groot gemeenschappelijk belang is. Studenten zijn volgens Michaël van Straalen de ‘verbinders naar de praktijk’ en de ‘innovators van de toekomst’. Hoe eerder die verbinding met de praktijk wordt aangereikt, hoe beter, stelt hij. Daarom lijkt het hem belangrijk om van mbo tot hbo tot wo samen te werken. “Het bedrijfsleven moet een wezenlijke bijdrage leveren aan praktijkgericht onderzoek en het dan ook vervolgens in de praktijk brengen”, sluit hij af. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids