Logo__cid_ii_15d2d63e3566253c

Bestuurders hebben onacceptabele buitensporige declaraties gedaan. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat het declaratiegedrag van de bestuurders van de Universiteit Utrecht niet doelmatig is en ‘onvoldoende soberheid’ is betracht. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) is boos en pleit voor landelijke regels. Dit meldt de LSVb.

LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: “De maat is vol. De declaraties variëren van nespressocupjes tot eersteklasvliegreizen. Het bedrag van een kwart miljoen dat het bestuur van de Universiteit Utrecht aan reiskosten declareerde, is het collegegeld van 125 studenten.”
 
Eerder kwam al naar voren dat bestuurders van universiteiten en hogescholen verkeerd declareergedrag vertonen. Uit eerdere Inspectieonderzoeken bleek dat veel declaraties niet terug te vinden waren in jaarverslagen. Ook werden er verkeersboetes, lidmaatschappen van verenigingen en dure flessen wijn vergoed.
 
De universiteiten en hogescholen beloofden in 2015 dat ze zouden werken aan uniforme en duidelijke regels. De hogescholen zien van landelijke regels af. De universiteiten geven aan daar nog aan te werken. Doordat landelijke regels ontbreken, kan het Ministerie van Onderwijs de ondoelmatige declaraties niet terugvorderen bij de bestuurders. Sewbaransingh: “Je mag van bestuurders verwachten dat ze verantwoordelijk met onderwijsgeld omgaan. Dat gebeurt niet overal. Als ze zelf geen regels willen stellen, dan roepen we de politiek op om deze verspilling van belastinggeld tegen te gaan.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids