Normal_ict__laptop__computer__toetsenbord__digitaal

Het Hoger Onderwijs in Noord-Nederland en de Rijksoverheid gaan meer met elkaar samenwerken op het gebied van ICT. Het doel daarvan is om de knelpunten op de IT-arbeidsmarkt te verminderen. Dat meldt AG Connect.

Het aantal docenten in het hoger beroepsonderwijs dat actuele kennis heeft van ICT is behoorlijk schaars. Daarnaast is de aansluiting van curricula op de behoeften vanuit de praktijk niet altijd zoals gewenst. Ook een academische carrière is momenteel niet aantrekkelijk voor toekomstige docent-onderzoekers, omdat veel universiteiten zich niet voldoende hebben gericht op onderzoek. Er moet daarom in zijn geheel meer worden geïnvesteerd in technologie. ICT moet voor alle overheidsorganisaties niet alleen begrijpelijk zijn, het moet ook kunnen worden geregisseerd en uitgevoerd.

In het rapport ‘Maak Waar!’ van de studiegroep Informatiesamenleving en Overheid wordt onder meer gehamerd op professioneel opdrachtgeverschap, meer publiek-private samenwerking en ruim baan voor deskundigen en voortrekkers. Hoe de nauwe samenwerking tussen Rijk en onderwijs er in de praktijk uit gaat zien, wordt momenteel door afgevaardigden van beide partijen onderzocht. Wel is bijvoorbeeld bekend dat de rol van gastdocenten ICT groter zou moeten worden.

Ook wordt er nagedacht over stages via het ICT-stagebureau van de overheid en er wordt gebrainstormd over een CJIB innovatielab (Centraal Justitieel Incasso Bureau). Ook het opzetten van voldoende promotieplekken en het streven naar meer vrouwen in de ICT zijn belangrijke aandachtspunten. Bovendien wordt de onderlinge samenwerking nader bekeken.

De hoop is dat het aantal banen op ICT-gebied in het noorden van het land toeneemt. Op die manier moet Nederland op termijn vooroplopen als kennisland. Dat is het doel dat de initiatiefnemers voor ogen hebben. Meer informatie over de samenwerking tussen Rijk en onderwijs is te vinden op de site: www.samenwerkingnoord.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids