Normal_hogeschool_van_amsterdam__hva

Lex Veldboer is door het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) benoemd tot lector Stedelijk Sociaal Werken. Zijn benoeming geldt met terugwerkende kracht per 1 maart 2017. Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken richt zich op de vraag hoe sociale professionals invulling kunnen geven aan stedelijke opgaven van deze tijd zoals community building, maatschappelijke participatie, tegengaan van sociaal isolement en versterken van informele zorg. Dit meldt HvA.

Het nieuwe lectoraat Stedelijk Sociaal Werken is de opvolger van het lectoraat Outreachend Werken en Innoveren. Het lectoraat bouwt deels voort op het werk van voormalig lector Martin Stam, die in 2016 met emeritaat ging. Tegelijkertijd worden ook nieuwe accenten gelegd.
 
Gemeenten zijn sinds 2015 zelf verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Sociale professionals (zoals maatschappelijk werkers en buurtwerkers) hebben van hun gemeente de opdracht gekregen hier invulling aan te geven. Nu de decentralisatie van het landelijk beleid naar gemeenten een aantal jaren een feit is, wordt zichtbaar wat wel en niet werkt en waar grenzen liggen. In de stad is dit vaak extra complex vanwege de grote diversiteit van de bevolking en de stapeling van sociale problemen in bepaalde gebieden. 
 
Veldboer wil met zijn lectoraat bekijken waar de complicaties precies liggen en hoe nieuwe stappen kunnen worden gezet. Bijvoorbeeld met het project Age Friendly City, waarin het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken, samen met het HvA-lectoraat Ergotherapie, ouderen uit de wijken Indische Buurt en Buitenveldert in Amsterdamuit onderzoek laten doen naar het leeftijdsvriendelijk maken van hun wijken. Of met het grootschalig onderzoek naar wijkteams en informele partijen in Amsterdam, Hoorn en Purmerend, waarin wordt verkend op welke manier professionals zorgzame sociale netwerken bouwen rondom kwetsbare burgers.
 
Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken maakt samen met acht andere lectoraten deel uit van hetAmsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie (AKMI) van de HvA.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids