Normal_vrouwen__opleiding__college__cursus__hoger_onderwijs__hbo__uni

In de eerste week na 1 mei 2017 waren er 150.903 personen die zich willen inschrijven voor het eerste jaar van een hbo-opleiding (bachelor of associate degree). Dat is 4,7 procent meer dan in 2016, toen in dezelfde week in mei nog 144.186 studenten zich hadden aangemeld. De voorlopige aanmeldcijfers duiden op een stijging van het aantal inschrijvingen in alle sectoren. Met name voor opleidingen die onder de categorieën landbouw en natuurlijke omgeving en taal en cultuur vallen, valt een stijging in het aantal verzoeken tot inschrijving waar te nemen. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

Voor studenten die zich voor het eerst inschrijven voor een hbo-bacheloropleiding of associate degree geldt een landelijke aanmelddeadline, namelijk 1 mei. Het aantal verzoeken tot inschrijving op dit moment zegt echter niet alles over het daadwerkelijke aantal inschrijvingen per officiële sluitingsdatum van 1 oktober 2017. Dit aantal kan nog dalen, bijvoorbeeld doordat de vooropleiding niet bijtijds werd afgerond of niet aan andere toelatingseisen werd voldaan. Dit laat de onzekerheid zien van deze aanmeldcijfers.

Met ingang van dit jaar moeten studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding waarvoor een numerus fixus geldt, zich aanmelden vóór 15 januari. Studenten kunnen zich aanmelden voor maximaal twee numerus fixus-opleidingen (voorheen was dit maximaal één opleiding). De invoering van de nieuwe deadline is terug te zien in de voorlopige aanmeldcijfers: in 2017 ligt het aantal aanmeldingen in de eerste helft van januari duidelijk hoger dan in voorgaande jaren.

Studenten die zich aanmelden voor 1 mei behouden hun recht op toelating en deelname aan een studiekeuzeactiviteit, zoals een dag proefstuderen of een studiekeuzegesprek met een docent. Wie zich later aanmeldt kán nog toegelaten worden, maar mag ook geweigerd worden door de hogeschool.

De genoemde aantallen zijn gecorrigeerd voor aanmelders die een verzoek tot inschrijving doen bij meerdere opleidingen/hogescholen (elke persoon wordt éénmaal geteld), maar níet voor studenten die wisselen van opleiding of hogeschool. Op dit moment is dus nog niet te zeggen hoe het aantal verzoeken tot inschrijving voor een hbo-opleiding zich tussen nu en oktober zal ontwikkelen. Bovendien kan op basis van de huidige gegevens niet goed ingeschat worden hoe het aandeel wisselaars komend jaar zal uitvallen en hoeveel jongeren de vooropleidingen van het hbo met een diploma afsluiten. Daardoor moet er rekening gehouden worden met een grote onzekerheidsmarge.

Kijk voor een grafische weergave van de cijfers en uitsplitsing naar studieonderdeel op www.vereniginghogescholen.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids