Normal_techniek

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar wordt de RED Engineers Challenge georganiseerd door Saxion en Universiteit Twente, in samenwerking met Twente Branding. Het idee achter de Challenge is om kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool te enthousiasmeren en te interesseren voor Wetenschap. Dat meldt Saxion.

Net als de vorige editie wordt ook dit jaar een uitvinderswedstrijd georganiseerd. De kinderen worden uitgedaagd om een prototype te ontwikkelen van een product dat het leven van mensen die de gevolgen ondervinden van een beroerte, makkelijker zal maken.

Om het nog realistischer en spannender te maken, is er een formele opdrachtgever aangesteld: Roessingh Research and Development (RRD). Roessingh is gespecialiseerd in revalidatiekundige behandelingen en behandelt zo ook patiënten die de gevolgen ondervinden van een beroerte. RRD bedenkt en ontwerpt allerlei technologische toepassingen om het leven van deze patiënten te ondersteunen.

De klas van de deelnemende scholen wordt verdeeld in teams. Elk team zal een idee uitwerken en het team met de ‘beste’ oplossing van de klas zal dit idee presenteren aan een jury tijdens de finaledag bij Roessingh op zaterdag 10 juni. Van belang is dat de leerlingen zoveel mogelijk worden gestimuleerd in hun onderzoekende houding. Ze moeten uitgedaagd worden om zo creatief en innovatief mogelijk en in goede samenwerking binnen een team oplossingen te bedenken voor patiënten die de gevolgen van een beroerte ondervinden. Daarnaast gaan de kinderen tijdens de finale zelf ervaren welke therapieën gegeven worden in het NovaLab van Roessingh, de virtual reality en roboticaruimte met de nieuwste technologieën voor de behandeling van patiënten.

Nieuw in deze Challenge is dat ook leerkrachten van de basisscholen actief worden betrokken. In drie bijeenkomsten krijgen zij handreikingen aangeboden om Onderzoekend & Ontwerpend Leren en Wetenschap en Technologie in de les toe te passen. Een toekomstgericht programma binnen de school is het doel en dit evenement is daartoe de aanzet. Met dit initiatief willen de samenwerkende partijen kinderen warm maken voor een techniekstudie. Dat is hard nodig, gezien de groeiende vraag naar goedgeschoolde technici in de toekomst.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids