Normal_normal_international_students

Op 23 februari organiseren onderwijs- en studentenorganisaties een debat met politici over de internationalisering van het hoger onderwijs in Nederland. In Nieuwspoort in Den Haag zullen Pieter Duisenberg (VVD), Amma Asante (PvdA), Sebastiaan den Bak (CDA), Ingrid van Engelshoven (D66) en Westerveld (GroenLinks) hun visie geven op het aantrekken van talentvolle studenten, docenten en wetenschappers uit het buitenland. Dit melden EP-Nuffic en ScienceGuide.

Het debat is een gezamenlijk initiatief van EP-Nuffic, de organisatie voor internationalisering in het onderwijs, de VSNU, Vereniging Hogescholen en studentenbonden LSVb en ISO. Andere vragen die in het debat aan de orde zullen komen zijn wat de internationalisering betekent voor Nederlandse studenten, hoe belangrijk internationalisering is voor de Nederlandse economie en arbeidsmarkt en wat de gevolgen zullen zijn voor de kwaliteit van het onderwijs.

Hoewel het aantal internationale studenten en onderzoekers dat naar Nederland komt langzaam groeit, zijn deskundigen het er veelal over eens dat het internationaliseringsbeleid van Nederland beter kan. Niet alleen in de werving van internationaal talent maar ook in de binding van deze talenten aan ons land. De aanwezigheid van buitenlandse studenten en wetenschappers verhoogt het (studie)klimaat, zeggen de deskundigen, en dit komt de Nederlandse wetenschap en (kennis)economie ten goede.

VVD'er Duisenberg lanceerde onlangs een plan om 225 duizend buitenlandse studenten naar Nederland te halen. Hoe GroenLinks, D66, PvdA en CDA over internationalisering in het hoger onderwijs denken, moet in het debat duidelijk worden.

Aanmelden voor het bijwonen van het debat kan via www.epnuffic.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids