Normal_jet_bussemaker_minister_ocw_rijksoverheid

Van zondag 11 februari tot en met donderdag 16 februari brengt minister Bussemaker een bezoek aan Indonesië. Het bezoek staat in het teken van samenwerking met Indonesië op het gebied van cultureel erfgoed, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Dit meldt Rijksoverheid.

Op maandag 13 februari heeft minister Bussemaker met haar Indonesische collega van Cultuur een overeenkomst gesloten over culturele samenwerking. Hierdoor kunnen culturele instellingen in beide landen intensiever met elkaar gaan samenwerken en wordt het voor bijvoorbeeld musea in beide landen makkelijker om collecties uit te wisselen.
 
Ook is minister Bussemaker met haar Indonesische collega van Onderwijs een gezamenlijk project gestart voor onder andere verbetering van docent- en studentmobiliteit tussen de twee landen. Voor Nederlandse studenten zal dit vooral stageplekken betekenen in het mbo en hbo en studenten uit Indonesië kunnen vakken in het hoger onderwijs in Nederland volgen. Deze plannen zijn een uitwerking van eerder gesloten overeenkomst.
 
Ook opende minister Bussemaker het nieuwe Erasmus Trainingcentrum. Dit nieuwe centrum is een initiatief van EP-Nuffic, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, de Vrije Universiteit en Hogeschool Stenden. Het centrum zal Indonesische studenten en onderzoekers ondersteunen om in Nederland te gaan studeren of onderzoek te doen door het aanbieden van cursussen in het Engels, Nederlands en het bijbrengen van academische vaardigheden.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids