Normal_netwerk__samen__samenwerken

Interreg, het Internationaal Fonds voor Regionale Ontwikkeling, investeert ruim 1,4 miljoen euro in het Brabantse project Grenzeloos Biobased Onderwijs. Het project moet de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verbeteren. Dat meldt provincie Brabant.

Doel van het project Grenzeloos Biobased Onderwijs is het creëren van een naadloze verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de biobased economy. Om leemtes in lesmodules in te vullen en aan te passen, wordt in kaart gebracht welke vaardigheden en competenties in het huidige en toekomstige werkveld gevraagd worden. Avans Hogeschool heeft daarnaast een kennisnetwerk en digitaal platform gecreëerd voor onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. Ook komt er een docentenpool voor biobased opleidingen om uitwisseling van docenten te stimuleren.

ROC West-Brabant inventariseert alle trainings- en oefenfaciliteiten voor een plan van aanpak om bestaande faciliteiten, zoals voor algenkweek, insecten, suiker- en bio-raffinage, te verbeteren. Ook wordt er een shared facility structuur opgezet waar zowel studenten en professionals van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken.

De bevoegdheden van huidige werknemers in de biobased industrie en het onderwijs voor toekomstige professionals schieten nog tekort. Een samenwerking tussen het bedrijfsleven en onderwijs op verschillende niveaus is belangrijk voor innovatie en werkgelegenheid in de biobased economy.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids