Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Honderd jongeren van Rotterdam Zuid krijgen een carrière startgarantie als ze kiezen voor een opleiding aan een van de drie Rotterdamse pabo’s en deze succesvol afronden. Die afspraak hebben de Rotterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs gemaakt met de Thomas More Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en de roc’s Albeda en Zadkine. De onderwijsinstellingen gaan intensiever samenwerken om basisscholen, in het bijzonder op Zuid, ook in de toekomst te voorzien van voldoende én goed gekwalificeerde leerkrachten. Dat meldt gemeente Rotterdam.

Met deze intensieve samenwerking verwachten de scholen dat een grotere en meer diverse groep studenten zich aangetrokken voelt tot het vak van leraar in het basisonderwijs. Dat wil zeggen: een betere balans in man/vrouw, onderwijs achtergrond en etniciteit. De afgelopen jaren is sprake van een stevige daling van de instroom op de lerarenopleidingen basisonderwijs, vooral als gevolg van strengere toelatingseisen. Hierdoor dreigt er een tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs te ontstaan.

De onderwijsinstellingen hebben met elkaar afgesproken om drie sporen te volgen. Zo worden jongeren op de havo, het vwo en het mbo, al in de eerste helft van 2017 via betere voorlichting en talentscouting geïnteresseerd voor een loopbaan in het primair onderwijs. In aanvulling op deze scouting- en wervingsactiviteiten, gaan de scholen in het voortgezet onderwijs en de pabo’s een programma ontwikkelen om vwo’ers te interesseren voor een onderwijsloopbaan.

Om te komen tot een betere doorstroom van mbo-studenten naar de pabo, richten Albeda en Zadkine samen met de Rotterdamse pabo’s een schakeltraject in voor mbo-studenten. Hiervoor heeft de minister van Onderwijs inmiddels financiële ondersteuning toegezegd. Mbo-studenten worden tijdens dat traject voorbereid op het studeren aan de pabo en de strenge toelatingstoetsen. Ook is het de bedoeling dat jongeren die voor dit traject kiezen tijdens hun schoolcarrière betaalde werkzaamheden verrichten in het onderwijs.

De schoolbesturen in het primair onderwijs garanderen dat vanaf schooljaar 2017/2018, elk jaar, 100 pabo-studenten van Rotterdam Zuid, na afloop van hun studie zeker zijn van werk bij een van de aangesloten scholen op Zuid. De scholen hebben de intentie de carrière startgaranties in de toekomst uit te breiden naar andere scholen in Rotterdam en omgeving. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids