Normal_maxima__koningin__portret

Koningin Máxima heeft vandaag samen met minister Bussemaker van Onderwijs een werkbezoek gebracht aan de pabo van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam. Daar spraken zij over de ontwikkelingen van muziekonderwijs binnen de pabo-opleidingen. Máxima is erevoorzitter van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas. Dat meldt Het Koninklijk Huis.

Méér Muziek in de Klas werkt mee aan het realiseren van structureel muziekonderwijs in het basisonderwijs. Máxima, Bussemaker en enkele muziekambassadeurs spraken met de directeuren van bijna alle 25 pabo-opleidingen en muziekdocenten over diverse visies op de vormgeving en implementatie van muziekonderwijs. Zo richt Hogeschool de Kempel in Helmond zich op het creëren van een leerklimaat waar muziek deel uitmaakt van het dagelijks leven op de pabo. De Saxion Hogeschool heeft vanaf het eerste studiejaar een ‘leerlijn’ muziek. De pabo van de Thomas More Hogeschool werkt samen met Codarts, de Hogeschool voor Kunsten in Rotterdam. Aankomende leerkrachten met muzikale talenten kunnen tijdens hun pabo-opleiding een speciaal lesprogramma van Codarts volgen om zich ook ontwikkelen tot vakspecialist muziek.

Naast de rondetafelgesprekken luisterden Máxima en Bussemaker naar het optreden van een gemengd koor van pabo- en conservatoriumstudenten, opgericht door de Thomas More Hogeschool. Deze pabo werd hiertoe geïnspireerd door een werkbezoek van Máxima in juni 2015 aan de pabo van de Fontys Hogeschool Kind en Educatie in ‘s Hertogenbosch.

Het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas is medio 2015 opgericht en werkt gedurende vijf jaar mee aan het realiseren van structureel muziekonderwijs voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Het platform komt voort uit een van de aanbevelingen van de Commissie Verkenning Muziekonderwijs in het Primair Onderwijs van het ministerie van Onderwijs.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids