Normal_48d6e9fb-6067-427c-b93d-c833da6db7ec

Het digitaal forensisch lab op de HSD Campus is officieel geopend door Patrick Pijnenburg, directeur faculteit Science &Technology Hogeschool Leiden, en Richard Franken, executive director van The Hague Security Delta. Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery gebruikt dit lab om forensisch ICT-experts op te leiden en kennis te laten maken met toegepast digitaal forensisch onderzoek. Dat meldt The Hague Security Delta.

Met het aantrekken van dit lectoraat geeft The Hague Security Delta (HSD) invulling aan de doelstelling om innovatieve oplossingen te ontwikkelen in het domein van (digital) security door samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten en de overheid, de zogenaamde triple helix. Het Lectoraat Digital Forensics & E-Discovery werkt nauw samen met de specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica. Deze specialisatie richt zich op forensisch ICT.

Lector Digital Forensics & E-Discovery, Hans Henseler, voorziet nieuwe kansen door het onderwijs aan de praktijk te koppelen. Henseler: “Er is een grote vraag naar hoogopgeleide digitaal forensische experts bij overheid en bedrijfsleven. Met de specialisatie Forensisch ICT van de opleiding Informatica en de aanwezigheid op de HSD Campus, waar kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven samenwerken, biedt Hogeschool Leiden een unieke kans om onderzoek en onderwijs te koppelen aan dit werkveld.”

Een voorbeeld van de succesvolle aanpak van het Lectoraat is het Watch project van Terre des Hommes. In dit project wordt op de HSD Campus samen met studenten van de specialisatie Forensisch ICT gezocht naar digitale manieren om daders van seksuitbuiting van minderjarigen op te sporen.

The Hague Security Delta (HSD) is het toonaangevende veiligheidscluster van Europa. In dit Nederlandse cluster – met belangrijke regionale kernen in Den Haag, Twente en Brabant - werken bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen aan innovaties en kennisontwikkeling op het gebied van veiligheid. Met als gezamenlijke ambitie: meer bedrijvigheid, meer banen en een veilige wereld.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids