Logo_college_docent_klas_lokaal

De ChristenUnie (CU) wil dat er voor iedere 18-plusser een maatschappelijke dienstplicht komt van een half jaar. Met het vervullen van deze dienstplicht kan een deel van de studieschuld worden afgelost. Verder pleit de CU voor een terugkeer van de basisbeurs en wil de partij 1 miljard euro investeren in onderzoek, leraren, een leven lang leren, beter beroepsonderwijs en scholen in de krimpregio's. Dat melden de ChristenUnie en NRC.

De CU is van mening dat scholen van de samenleving zijn en niet van de overheid. Daarom pleit de partij voor versterking van de ouderbetrokkenheid. De partij zegt te staan voor de vrijheid van het onderwijs. Ouders zouden volgens de CU dan ook moeten kunnen kiezen voor scholen met een sterke identiteit. Volgens de partij zouden daarom alle scholen 'bijzonder' moeten worden.

Verder wil de CU voor nieuwkomers een tweejarig fulltime verplicht leer-werktraject met taal, burgerschapsvorming en (vrijwilligers)werk. De nieuwkomers krijgen dan geen uitkering of toeslagen, maar onderdak, zorg en onderwijs en wanneer nodig leefgeld.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids