Logo_hogeschool_van_amsterdam

De campagne van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) is verkozen tot de beste Europese campagne van het afgelopen studiejaar. In de campagne worden verschillende  actuele maatschappelijke problemen besproken en voor zover mogelijk opgelost die voor de stad Amsterdam relevant zijn. Dit meldt Vereniging Hogescholen.

De campagne ‘HvA maakt er een punt van’ is verkozen vanwege de originaliteit, de creativiteit in concept en uitvoering, de resultaten en het rendement. De campagne is opgebouwd uit minicampagnes. Hierin wordt aan de hand van maatschappelijke problemen in de stad getoond hoe de HvA deze problemen onderzoekt en met wie er een samenwerking aangegaan wordt op een bepaald gebied om deze problemen op te lossen. Deze maatschappelijke insteek waardeerde de jury hoog. Directeur communicatie Paul Helbing: ”De jury zei dat we zo de kerntaak van de hogeschool als kennisinstelling goed laten zien, namelijk in samenwerking met de omgeving naar oplossingen zoeken voor maatschappelijke problemen.” 
 
De bekendheid wordt opgezocht door gebruikmaking van billboards, posters, advertenties en overige PR. Daarnaast bespreken lectoren, studenten en docenten via hun eigen social media  hoe zij met hun projecten bijdragen aan het oplossen van een vraagstuk. Via de website van de HvA worden de netwerken van de HvA, lectoren, docenten en studenten aan elkaar verbonden.
 
De winnaar werd voor de helft bepaald door een jury van communicatiedirecteuren van kennisinstellingen en voor de andere helft door de deelnemers aan de Euprio-conferentie van afgelopen week in Antwerpen. EUPRIO is de organisatie van Europese PR- en communicatieadviseurs van universiteiten en hogescholen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids